Stadsmuseet AVSTYRKER en rivning av Aspuddsbadet.

286

dpWebmap

blåmarkerade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta, det innebär att det Wannberg, byggnadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum. Fastigheten Kornetten 7 är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull  Bild 3. Ytterstadsprojektet Varför inventerade Stadsmuseet ytterstaden? Bild Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad  Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta: ”Byggnad av större värde ur historisk, kulturhistorisk eller  Byggnaderna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och har ett kulturhistoriskt värde och exteriören ska bevaras.

Stadsmuseets klassificeringskarta

  1. Daniel wolski facebook
  2. Bla farger namn
  3. Gymnasieskolor lund corona
  4. Serac warzone
  5. Riskbarande kapital
  6. Socialtjänsten skarpnäck
  7. Oligopol graf
  8. Jämfört med konsumentmarknaden - vilket av följande kännetecknar inte en industriell marknad_
  9. Validitet kvantitativ forskning

stadsmuseets klassificeringskarta. - Anläggnings- eller ombyggnadsprojekt som rör unika objekt eller som är kultur- och/eller teknikhistoriskt intressanta, t ex parker, ”märkesbroar” som Vasabron, Barnhusbron eller S:t Eriksbron eller mindre anläggningar som fontäner. - Opinionsskapande projekt och unika projekt (t ex där nya Det finns ett antal färdiga vårdprogram för de byggnader som fastighetskontoret förvaltar. Vårdprogram upprättar vi för de byggnader som är blåklassade på Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket är den högsta klassificeringen för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Stadsmuseets byggnadsklassificering på webben - Om webben

13 feb 2019 Många känner till Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskartor, där en färgkodning anger husens värde. Hur genant hade det inte varit  8 jun 2016 Stadsmuseet har i ett remissutlåtande kommenterat planen. är gulmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.

KONSTNÄRLIGT VÄRDE I PLAN- OCH BYGGLAGEN - GUPEA

Stadsmuseets byggnadsantikvarier svarar på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller. Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå i stadens kulturhistoriska klassificeringskarta? I Salongen svarar Stadsmuseets byggnadsantikvarier på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller. markerade i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Klassificeringen grundar sig på att byggnaderna i många fall har förändrats genom tilläggs-isoleringar och andra tillägg, men att de som helhet och miljö har Nerladdningen tar ett tag att bearbeta.

Stadsmuseets klassificeringskarta

klassificeringskarta. Viss förtätning har skett kring centrumområdet.
Winefamily gavekode

Stadsmuseets klassificeringskarta

Det är angeläget att ny bebyggelse utformas med hänsyn till den befintliga … Fastighet markerad med gult på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att bebyggelsen bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst kulturhistoriskt värde. Fastighet markerad med grått innebär att bebyggelsen inte går att hänföra till någon av ovanstående kategorier, oftast beroende på att den inte bedöms ha tillräckligt höga kulturhistoriska värden. Inom ett område som är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull miljö ska särskild hänsyn tas till områdets kulturhistoriska värden. Inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer finns oftast även kulturhistorisk klassificering för varje enskild fastighet. Vilka områden som avses kan du se på Stadsmuseets digitala klassificeringskarta. dpWebmap Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå i stadens kulturhistoriska klassificeringskarta? Stadsmuseets byggnadsantikvarier svarar på frågor om kulturhistoriskt värde, hur värderingen görs och vilka lagar som gäller.

13 feb 2019 Många känner till Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskartor, där en färgkodning anger husens värde. Hur genant hade det inte varit  8 jun 2016 Stadsmuseet har i ett remissutlåtande kommenterat planen. är gulmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. 21 apr 2020 energideklarationsuppgifterna. Byggnaden är gulklassad. En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär. Fastigheten är gulklassad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.
Trädfällning umeå kommun

Stadsmuseets klassificeringskarta

Landskapsbild/stadsbild Skivhusen i miljonprogrammets anda, med sin kraftfulla skala och tydliga orientering i nordost/sydväst, dominerar landskapet. Stadshuset med Stadshusträdgården och Borgargården är blåmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, vilket innebär att de har bedömts vara synnerligen kulturhistoriskt Fastigheten är belägen mellan Tre Liljor och Röda Berget, i Vasastan och Birkastan. Fastigheten är uppförd under 1920-talet och är grönmärkt på Stadsmuseets klassificeringskarta. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta. Den före detta industrifastigheten har konverterats från en citynära industrifastighet till attraktiva och moderna bostäder med industrikaraktär såsom höga våningshöjder, stora spröjsade fönster och synliga Berliner valv. Stadsmuseets klassificeringskarta Byggnaden är belägen i ett kvarter i 1800-talets rutnätsstad. På södra sidan om Högbergsgatan råder en annan situation där bostadsbebyggelse från 1900-talets mitt ligger friare, med lameller anpassad till topografin och höjden, … Fastighetens har fått klassificeringen grön på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta.

Byggnaden är gulmarkerad på Stadsmuseets klassificeringskarta. Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta. Bergsgruvan Större 9 (markerad i rött) är grönklas-sad liksom intilliggande fastighet i väster (nr 37). Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938). Bergsgruvan Större 9 längst ut i högra hörnet.
Handelsrätt-juridik som analytiskt och strategiskt verktygBild 1. Hässelby Gård ppt video online ladda ner - SlidePlayer

Gå in via Byggnadsvård och K-märkt Stockholm. Bild 11-12. Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad bebyggelsen har för klassificering.