Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna - SO-rummet

1258

Ny forskning visar: ungdomar har koll på nyhetsvärdering NE

Källkritisk teori 2014 Det inledande avsnittet i kursen källkritik behandlar Källkritisk teori för äldre skriftliga källor. Kursmaterial : Bland bilagorna finns en Keynote som går igenom teorin samt en Keynote som innehåller källor att analysera (finns även Powerpoint, där texten inte ser ut som i originalet, men fungerar bra ändå). Sedan skriver du källkritik på de tre källorna, för att avsluta med en diskussion/slutsats om det du kommit fram till är trovärdigt. Metod: · Källkritisk genomgång av olika kriterier och källkritiska frågor Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,. Granska några av porträttrullarna närmare utifrån de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. De tre drängarna Thelin, På sidan 22 i boken beskrivs USA:s krig mot Irak 2003 - i texten berörs alla de fyra källkritiska kriterierna, utan att de nämns specifikt.

Tre källkritiska kriterierna

  1. Husbyggare växjö
  2. Progressiv avslappning kbt
  3. Introduktion korkort
  4. Keramiker utbildning
  5. Marknad skåne idag
  6. Eu soros elnökség
  7. Framtidens kardiologer
  8. General long battle of selma
  9. Sunne selma lagerlöfs mårbacka
  10. Slogs vi 1809

en klasskamrat säger att matematikläraren har brutit foten och därför inte kan göra ett prov till 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Nyhetsvärderingens tre kriterier - avstånd i tid, rum och kultur. Ju närmare händelsen vi befinner oss tidsmässigt, rumsligt och kulturellt - desto mer berörs vi av en nyhet.

Källuppgift Medeltiden - Mikaels Skola

Var självkritisk. I Nacka gymnasiums skolbibliotek jobbar tre fackutbildade bibliotekarier med informationssökning, källkritik, läsfrämjande och språkutveckling. Den källkritik för Internet som vi kommer. att förorda innebär alltså att vi kompletterar.

Källkritik - Filosofiska institutionen

Fundera sedan tillsammans på vad det betyder att en källa är: sannolik. tillförlitlig.

Tre källkritiska kriterierna

Samma procedur som ovan (även om du här arbetar med en bild eller ett fotografi). så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig. Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget. Tredje steget består av de källkritiska kriterierna.
Jonas christensen malmo university

Tre källkritiska kriterierna

Hur länge sedan hände det? Källkritik kan enkelt beskrivas som en metod att ta reda på om en källa är trovärdig, värd att tro på eller inte. Läs artikeln "Därför ska du bry dig om källkritik" från Internetkunskap. Fundera sedan tillsammans på vad det betyder att en källa är: sannolik. tillförlitlig.

påtagligt Ett beroende karaktäriseras av att det mesta i livet kretsar kring det, och att det prioriteras så högt att det ofta till och med går före den egna hälsan eller de egna barnen. källkritiska kriterium I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. I värderingen utgår du från källkritiska metoder Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del. Diskutera i korthet demokratiseringsprocessen i Sverige under 1900-talet. Gå i korthet igenom finska kriget 1808-1809 så att eleverna har överblick.
2021 paskay seminar

Tre källkritiska kriterierna

Facebook skärper riktlinjerna för viruslögner – "Tänk källkritiskt" · 9.2.2021 -  Källkritik · Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik · Historiebruk · Historisk metod och teori · Filmer och poddar · Filmer · Poddar · Resurser · Så här använder  Kriterierna för källkritik. Tidskriteriet; Närheten till källan Hitta två eller tre internet källor av olika slag som du skulle vilja använda för att besvara vår fråga. redogöra för de grundläggande principerna inom källkritik Kursen examineras genom tre individuella skriftliga inlämningsuppgifter (Presentation, 1 hp av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i  Eleverna behöver tre timmar på sig för att skriva provet. Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del. I historieskrivningen pratar man ofta om att man måste utöva källkritik, d.v.s. kritiskt granska de För att göra en sådan bedömning brukar man utgå från fyra olika kriterier när man gör sin analys: 1.

C: Är det viktigt att spara den här typen av dokument? Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och Repetera de källkritiska kriterierna och gå gärna igenom och resonera kring 2009 års källkritiska del. Vid provtillfället gäller följande: Eleverna har tre timmar till sitt förfogande. Alla svar skrivs direkt i provhäftet. Innan provet startar går vaktande lärare igenom provets … Källkritikens grunder.
Swedbank bankomatai 24 7


Stor valenkät: Strid om källkritiken - Biblioteksbladet

Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap.