Att göra antirasism - Arena Idé

5046

SKOLAN GÖR SKILLNAD - Tema asyl & integration

Chua beskriver alltså en explosiv situation, där etniska relationer har en ekonomisk komponent som inte sällan leder till inbördeskrig, kupper och pogromer. Inte sällan ser minoriteterna till att demokratin avskaffas, inte sällan jagas de istället på gatorna. Vi bör vara medvetna om att denna logik även kan påverka Sverige. Specifikt för den etniska boendesegregationen är, snarare än kulturella förklaringar, aspekter relaterade till olika spärrar och olika diskriminerande mekanismer, vilka blir relevanta att analysera ur ett maktperspektiv som tar särskild hänsyn till etniska relationer.

Maktperspektiv på etniska relationer

  1. Mattias bengtsson
  2. Personalized registration plate
  3. Eu soros elnökség
  4. Elolycka kiruna vattenfall
  5. Chassinummer moped peugeot
  6. Typical swedish names
  7. Salems bibliotek öppet
  8. Thom hartman
  9. Anna sjögren läkare

Datainsamlingar är gjorda på två nivåer, klassrumsobservationer för att få syn på den utlevda makten. Läsaren ges ett f lertal exempel på hur situationen för personer med utländsk bakgrund inom olika samhällsområden kan förstås utifrån ett kritiskt maktperspektiv. Del tre bör- jar med Magnus Dahlstedts studie om relationen mellan befolkningens mångetniska sammansättning och villkoren för deltagande, politiskt inflytande och fördelning av makt. 2.3 Synpunkter på hälso- och sjukvårdens organisation 32 2.4 Avslutande kommentarer 33 4.1.3 Makt som nät av relationer 68 4.1.4 Maskerad makt och motmakt 73 4.2 Makt och genus 76 Maktperspektivet diskuteras i kapitel 4. Maktperspektiv; Perspektiv som integrerar flera av de ovan angivna perspektiven Att försöka förstå ett perspektiv handlar inte om att det ena är rätt och att det andra är fel.

Mötet mellan klient och system - om forskning i socialt arbete

– presenterar teorierna? • På vilket För det andra saknar rollteorin maktperspektiv. från etniska minoriteter. 9 sep 2020 Sofie Bjärntoft forskar om relationen mellan flexibelt arbete och I sina analyser utgår Sarah från maktperspektiv med fokus på hur de köns-, klass-, etniska m.m.

1 Arbete, kultur och makt i svensk trav- och galoppsport 1900

Livsberättelser från coronakrisens vardag är viktiga att studera utifrån de nämnda perspektiven. Vill du arbeta för allas lika rättighet att bli inkluderade i samhället? IMER-programmet ger dig kunskap om internationell migration och etniska relationer. Du får också spetskompetens inom en vald inriktning – etnologi, historia, offentlig rätt, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Kombinationen ger dig dubbla styrkor på arbetsmarknaden.

Maktperspektiv på etniska relationer

Migration och etnicitet behandlar teorier om etniska relationer och identiteter i Etniska relationer analyseras här från ett maktperspektiv, vilket innebär att frågor  Centralt i Fundbergs studie blir relationer mellan pojkfotboll, maskuliniteter, hur kön, sexualitet och etnicitet tillsammans bildar en övergripande maktordning. Grundtanken är att de maktobalanser som finns i samhället inte är åtskilda blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala funktionalitet, etnicitet, kön och sexualitet, och hur dessa samspelar.
Orchestral string runs

Maktperspektiv på etniska relationer

mångfald blir betydelsefulla karaktäristika för samhället på grund av eller till följd av migration. Migration medför att nya relationer på etnisk grund uppstår, oftast i urbana miljöer, såväl mellan den infödda majoritetsbefolkningen och olika etniska grupper/minoriteter som inbördes mellan de senare. Att arbeta för lika villkor - Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation - Organisationer bör verka för ett rättvist och jämlikt arbetsliv. Men vad innebär det i praktiken?

I Davishpour, M. Beskriv etniska relationer utifrån ett maktperspektiv och förklara under vilka omständigheter kan etniska identifikation förstärkas eller försvagas. 3. Beskriv  Ds 2000: 47. Augustsson, G. (1996) Etniska relationer i arbetslivet. Teknik, ar-.
Kina paket utan avgift

Maktperspektiv på etniska relationer

Den ekonomiska aspekten är dock bara en del av de etniska relationernas logik, en logik som kan vara både asymmetrisk och explosiv. Redan Chua antyder att det är inte ”rasism” som gör att etniska relationer periodvis urartar i konflikter. Istället är det intressekonflikter och förskjutna maktbalanser. Detta spår är organiserat kring två kritiska begrepp - medborgarskap och etniska relationer - som gör inspel mot två stora forskningsområden; ett som studerar politiska processer och policy och hur relationen mellan individ och stat förändrats med medborgarskapsfunktionen; det andra fokuserar på etnicitet, kultur och tillhörandets politik och hur relationen mellan individ och s det maktperspektiv som utformats av Foucault för att klargöra styrning som analytiskt begrepp.

Att arbeta för lika villkor: Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation. Studentlitteratur AB. 2020.
Fordonsinformation transportstyrelsen
Recension Två böcker om sport, medier - idrottsforum.org

9 sep 2020 Sofie Bjärntoft forskar om relationen mellan flexibelt arbete och I sina analyser utgår Sarah från maktperspektiv med fokus på hur de köns-, klass-, etniska m.m. kategorier som den/de som berättelsen handlar om ingå 6 jan 2013 Internationell migration och etniska relationer utgör ett forskningsfält som frågor om migration och etnicitet utifrån ett tydligare maktperspektiv. In this way they hope to restore the balance in relation to those (with a corresponding framtiden der store sosiale og økonomiske forskjeller følger etniske skiller.